Viete ako postupovať pri vybavovaní hypoték na stavbu domu s obmedzeniami?

od admin

Pokiaľ túžite po vlastnom bývaní, no nemáte dostatok financií ešte to neznamená, že je všetko stratené. S troškou šťastia, sa môžete tak či tak dostať k vlastnému bývaniu, keďže hypotéku je už možné získať aj na výstavbu nehnuteľnosti, nielen na kúpu hotového domu. Vybavenie hypotéky na stavbu domu síce nie je úplne jednoduché, ale ani nie nemožné. 

Dobré je, pokiaľ nemáme žiadne finančné prostriedky na naštartovanie stavby, vlastniť aspoň pozemok, na ktorom sa bude stavať. V takomto prípade môžeme získať hypotéku na budúcu hodnotu nehnuteľnosti. Najlepšie je vlastniť pozemok, ktorý nie je založený, teda ním neručíme za žiaden úver. 

Aj pozemok musí spĺňať niekoľko bodov, ktoré si banka dôkladne overí. Ak teda spĺňame  aspoň základné podmienky, môžeme žiadať v banke o úver. So žiadosťou musíme priložiť aj znalecký posudok na pozemok, projektovú dokumentáciu k domu a stavebné povolenie. Tieto povolenia majú dopomôcť k tomu, aby bankový znalec určil budúcu hodnotu nehnuteľnosti, keď by teda už bol dom postavený.

Pri tomto type úveru, sa čerpá úver postupne, podľa fotografií, či požadovanej dokumentácie. Znamená to, že banka peniaze uvoľňuje postupne. Najväčšie riziko pri tomto type úveru je, že by sa výstavba nehnuteľnosti mohla v nejakom bode zastaviť. Preto je potrebné, aby sa celý proces hneď od začiatku nastavil správne. Môžeme sa tak vyhnúť situácii, že aj keď uvoľnené peniaze, boli do posledného bodu využité, stavba sa vďaka nepresnosti plánu ešte nedostala do bodu, ktorý musí spĺňať, aby z banky boli uvoľnené ďalšie peniaze. 

V takomto prípade pokiaľ nemáme vlastné finančné prostriedky, sa so stavbou ďalej nepohneme. Preto by mali byť jednotlivé tranže (pravidelne uvoľnované peniaze) i naplánované vopred a dôkladne, aby sme sa vyhli takýmto situáciám. Prvá tranža vychádza z hodnoty pozemku a dá sa čerpať okamžite. Druhá tranža sa čerpá, keď možno nehnuteľnosť zapísať do katastra. Každá ďalšia tranža sa odvíja od aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. 

Pokiaľ chceme mať tú najlepšiu možnú variantu, mali by sme našu situáciu zveriť do rúk niekomu, kto sa do toho naozaj vyzná a špecializuje sa na to.  Takýto človek sa nazýva finančný poradca. Je to niekto, kto vďaka svojim skúsenostiam, nám pomôže vybrať správnu banku, ktorá sa bude čo najviac prispôsobovať našim požiadavkám. 

Kvalitný finančný poradca nám pomôže nastaviť úver tak, aby nenastali komplikácie pri čerpaní úveru, či pri výške splátok. Poradí nám, aký produkt je pre nás najvýhodnejší a na ktorú banku sa obrátiť. Poradí tiež, ako nastaviť postupné vuoľňovanie peňazí tak, aby stavba zdarne postupovala. 

V konečnom dôsledku, je dôležité si tento veľký životný krok poriadne premyslieť, keďže to vyžaduje veľkú dávku odvahy a zodpovednosti. V porovnaní so štandardnou hypotékou na kúpu nehnuteľnosti je potrebné viac plánovať a konzultovať. Na druhej strane si môžeme výslednú podobu našej nehnuteľnosti dopredu naplánovať a vyhneme sa tak nákladom, ktoré by sme mali pri renovácii kúpenej nehnuteľnosti, ktorá by nebola úplne podľa našich predstáv. 

Related Posts

Zanechat komentář