Na výuku jazyků není u dětí nikdy příliš brzy

od admin

Kdy začít s výukou angličtiny nebo jiného cizího jazyka u dětí? Rodiče tápou, odborníci, psychologové i lingvisté, jsou ale zajedno, učení je zábavná forma, jak podpořit zdravý vývoj dětského mozku, navíc má mnoho kognitivních a sociálních výhod pro budoucnost daného jedince. Proč ještě byste měli výuku u svého dítěte podporovat opravdu od nejútlejšího věku?

Čím dříve, tím více času na učení!

Od jakého věku je vhodné začít s učením druhého jazyka? Čekat na dobu, až bude dítě ovládat svou mateřštinu, nastoupí do školy nebo bude umět psát? Podle různých vědeckých studií je vhodné začít od nejranějšího věku, někteří vědci dokonce podporují výuku už u batolat. Při angličtině pro nejmenší se totiž používá stejná část mozku jako při osvojování mateřštiny, akorát by nemělo jít o učení jako takové a spíše seznamování dítěte s jiným jazykovým prostředím pomocí písniček, rytmických říkanek nebo krátkých videí s jednoduchými replikami.

Učení jazyků podporuje kritické myšlení

Podle studií učení druhého nebo dokonce třetího jazyka v raném věku rozvíjí kritické myšlení, zlepšuje paměť a koncentraci. V dospělosti jsou tito jedinci také schopni multitaskingu a jsou mnohem flexibilnější. Výzkumy prokazují také vliv učení jazyků v mládí na kreativitu a mentální adaptaci, z toho důvodu by se s výukou nemělo přestávat ani v období prázdnin nebo mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, on-line výuka angličtiny pro děti může probíhat ve virtuálním prostředí.

Pro zvýšení empatie i kulturní tolerance

Výuka jazyků v dětském věku má prokazatelný vliv na kognitivní funkce, dokonce na znalost matematiky, čtení nebo psaní. Kromě toho však učení obecně podporuje dětskou zvědavost a kreativitu, napomáhá ke zvýšení empatie vůči cizím kulturám. Lidé, kteří hovoří dvěma a více jazyky mají pozitivnější postoj k ostatním lidem a cizincům, navíc jsou flexibilnější a ochotnější cestovat a poznávat jiné země včetně zvyků a tradic.

Related Posts

Zanechat komentář