Můžu pracovat na mateřské dovolené?

od admin

Přestože je narození potomka velice významnou událostí v každé rodině, ne všichni si mohou dovolit využít plného času mateřské dovolené a být se svým potomkem celou dobu doma. Nebo prostě jen jako maminka hledáte možnost, jak se více dostat do společnosti a mít nějaké rozptýlení od mateřských povinností. Jak to tedy s prací na mateřské a rodičovské dovolené je?

Mateřská nebo rodičovská dovolená?

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena 8 až 6 týdnů před porodem. Celkem trvá mateřská dovolená 28 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů) a v tomto období je matce vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. Na mateřskou dovolenou plynule navazuje rodičovská dovolená, která může trvat až do 4 let dítěte. V průběhu rodičovské dovolené mají rodiče pečující o své dítě nárok na celkovou částku až 300 000 Kč.

Práce na mateřské dovolené

I při mateřské dovolené můžete pracovat, je však nutné si pohlídat několik podmínek. Pokud budete v dané době pracovat u svého zaměstnavatele, nesmíte pracovat na stejnou smlouvu, na jejímž základě čerpáte peněžitou pomoc v mateřství. Buď na dané období podepište novou pracovní smlouvu, nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Zároveň by se mělo jednat o jinou náplň práce, kterou budete během mateřské dovolené vykonávat. Pokud budete v daném období pracovat pro jiného zaměstnavatele, nemusíte řešit komplikace s novou pracovní smlouvou. Musíte však mít od svého původního zaměstnavatele písemný souhlas, že můžete svou původní činnost vykonávat. Jestliže podnikáte, platí během mateřské dovolené omezení, že svou podnikatelskou činnost nesmíte vykonávat osobně, pouze prostřednictvím zaměstnanců nebo svého zástupce.

Práce během rodičovské dovolené

Co se týče práce během rodičovské dovolené, jsou zde podmínky mnohem volnější. Práci i vlastní podnikání můžete provádět bez omezení, jen musíte zajistit celodenní péči o své dítě. Je však jedno, jakým způsobem péči o své dítě zajistíte. Jedinou překážkou by mohlo být, že ze zákona nesmíte děti  mladší dvou let dávat do jeslí nebo podobných zařízení na dobu delší než 46 hodin týdně.

Related Posts

Zanechat komentář