Jak se vypořádat s rozchodem

od Peeta Havali

Je potřeba říct, že rozchod je velmi zatěžkávací zkouška nejen pro psychiku, ale také pro sebevědomí. Z jednoho výzkumu vyplynulo, že lidé, kteří prodělali rakovinu, označují rozchod za horší situaci, než byla rakovinu. Rozchod zpochybňuje veškerou naši existenci, což je velký zásah do psychiky. 


Je rozdíl v tom, jestli je vztah ukončen z naší strany nebo ze strany partnera, těžké je to ale v obou případech. Jestliže se partner rozhodne odejít a my už s tím nemůžeme nic udělat, bolí. Náročné je ale také rozhodnutí, zda je rozchod z naší strany správné rozhodnutí.   


Jak se dostat zpět na nohy 


Jestliže jsme ten, s kým se někdo rozešel, nejprve nás zachvátí smutek a výčitky k sobě samým. Přemýšlíme, co jsme udělali špatně, jestli jsme mohli něco dělat jinak a tak podobně. Postupem času smutek trochu opadne a nás začne ovlivňovat vztek. Zlobíme se na bývalého partnera pro to, co nám udělal. Že nás nechal samotnými, nedej bože se hned nastěhoval k někomu jinému. Tato fáze může trvat velmi dlouho, ale aby tomu tak nebylo, dobře se zamyslete nad následujícími řádky.. 


Nikdy není vina jen na jedné straně 


Jestliže se nám podaří přemýšlet trochu racionálně a sebekriticky, začneme přemýšlet s klidnou hlavou nad tím, čeho jsme se dopustili my. Možná s odstupem času začneme přicházet na to, že nám partner podsouval signály, co mu vadí a my jsme je nechtěli vnímat. My jsme si ho pustili do života, u všeho, co se po dobu našeho vztahu dělo nebyl jen náš partner, který nám možná ubližoval. Byli jsme tam také my, kteří jsme si ubližovat nechali. Jestliže jsme schopni připustit si tuto myšlenku a přijat ji, bude se nám s rozchodem vypořádávat mnohem lépe. Ve vztahu jsou zpravidla dva lidé, kteří jsou zodpovědní za sebe i za druhého. Jestliže my někomu ubližujeme, není to správně. Pokud si druhý nechává ubližovat, je to mnohem horší. 
Byli jste na straně, která si nechávala ubližovat? Možná si uvědomíte, že byl vztah pro vás lekcí, a nakonec přijdete na to, že se tohle všechno muselo stát. Kdyby se to nestalo, nedošlo by vám, že si nesmíte nechat ubližovat a musíte znát své osobní hodnoty, svou cenu. 
 
Druhého člověka nemůžeme změnit, když už s ním vlastně ani nejsme. Vždy ale můžeme změnit sama sebe. Až projdeme fázemi o tom, co kdo komu udělal, otočme prst na sebe a vzpomeňme si, že všechno, co se dělo, jsme připustili my sami. Nakonec jediné, co můžeme udělat, je podat zpětnou vazbu bez ohledu na výsledek. Z každého ukončeného vztahu máme mnoho ponaučení. Při vzpomínkách na něj nám určitě vyvstane na mysl mnoho mezer, které byly prázdné a jejich rozšiřováním jsme se jeden druhému nenávratně vzdálili.  


Mnoho párů má například problémy s komunikací. Vztah bez komunikace nemůže být vztahem, protože všude nastanou problémy. Že se o nich bojíte mluvit, aby druhý ze vztahu neodešel? Takový vztah asi za moc nestojí, nemyslíte? Možná si zkazíte jeden večer, ale nezkazíte si celý vztah. Albert Einstein říkal, že ten, kdo dělá neustále to stejné a očekává jiný výsledek, je blázen. A měl pravdu. Pokud vztah neskončil například kvůli nevěře z vaší strany, ale kvůli chybám vás obou, najděte na tom pozitiva, ne jen negativa. 


Příště už budete moudřejší. 

Related Posts

Zanechat komentář